WATERCHAIN

Waterchain projektist

EESMÄRK

Projekt WATERCHAIN aitab vähendada toitainete ja ohtlike ainete sissevoolu Läänemerre kõiksugu maalt lähtuvatest allikatest läbi pilootvesikondade ja keskkonna tehnoloogiate. Projekt käsitleb nii kõrgelt arenenud suure asustustihedusega linnu, vähem arenenud ääremaid, hajaasustatud maapiirkondi kui ka saarestikke.

 

TEGEVUSED

Peamised tegevused viiakse läbi iga partnerriigi pilootalal ning nende väljundiks on praktilised rakendused, millel on püsiv mõju. Ühiste ressursside säästev kasutamine baseerub nii toitainete ja ohtlike ainete sissevoolu tõkestamisel kui juba veekogudes olevate ainete vähendamisel. Projekti käigus identifitseeritakse iga pilootala veemajanduskavades ära toodud üks kuni kaks toitainete või ohtlike ainete allikat ning algatatakse tegevused nende ainete vähendamiseks.

 

TULEMUSED

Projekti tulemusena lastakse käiku säästvast arengust lähtuvad parimad praktikad algselt kõigis Kesk-Läänemere geograafilistes piirkondades ning hiljem kõigis Läänemerd ümbritsevates riikides. Toitainete ja ohtlike ainete sissevoolu Läänemerre pilootalade valitud allikatest vähendatakse aastaks 2023. Seega on projekti tulemustel otsene mõju kohalike inimeste ja piirkonna külastajate elukvaliteedile, eriti pilootaladel.

 

 

Finantseerimine

Interreg Central Baltic, EU

 

Projekti kestvus

10/2015–9/2018