WATERCHAIN

Projektet Waterchain

MÅL

Projektet Waterchain stöder arbetet med att minska inflödena/belastningen av näringsämnen och farliga ämnen till Östersjön från alla typer av landbaserade källor och använder mindre vattenområden/delar av tillrinningsområden och miljöteknologi som utgångspunkt. Projektet har vattenområden i både tätbebyggda och välutvecklade områden så väl som i mindre utvecklad glesbygd.

 

AKTIVITETER

De stora aktiviteterna äger rum i de olika vattenområdena i respektive land där de praktiska aktiviteterna har som mål att resultera i hållbara och långsiktiga resultat.

Den hållbara användningen av gemensamma resurser baseras både på att förhindra att näringsämnen och farliga ämnen kommer ut, samt att behandla och reducera de substanser som redan finns i vattenmassorna. Under projektet kommer en eller två skadliga substanser per vattenområde identifieras, förvaltningsplaner tas fram och aktiviteter för att reducera substanserna i respektive vattenområde initieras.

 

RESULTAT

Som ett resultat av projektets gemensamma tillvägagångssätt för att uppnå en hållbar utveckling kommer bra praxis tas fram och kunna användas i andra geografiska områden inom centrala östersjöområdet samt i alla länder kring Östersjön. Vid år 2023 har näringsämnen och farliga ämnen från källor som undersöks i testområdena och som rinner ut i Östersjön reducerats. Med bakgrund av detta kommer projektet ha en påverkan på livskvalitet och miljö för lokalbefolkning och besökare, speciellt inom vattenområdena.